Thăng Long Capital
Tòa T1 Thăng Long Victory
Tòa T2 Thăng Long Victory